Phản hồi
Đăng nhập/ Đăng ký trước khi bắt đầu để có thể lưu lại quá trình - kết quả sử dụng công cụ và gửi kết quả cho chuyên gia!
Người dùng không đăng ký vẫn có thể sử dụng công cụ nhưng dữ liệu sẽ không được lưu lại để tra cứu về sau.

Bộ công cụ

SPIN toolkits − Bộ công cụ Đổi mới Sản phẩm Bền vững

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT

Sự hiểu biết của bạn về chính công ty mình sẽ thúc đẩy bạn vượt qua những thách thức và có được mục tiêu rõ ràng. Hãy xem làm cách nào bạn có thể tấn công các cơ hội thị trường mới hoặc tránh được các mối đe dọa bên ngoài!

Phát triển   sản phẩm mới

Phát triển
sản phẩm mới

Kết hợp nhu cầu của khách hàng và tầm nhìn của công ty trong bộ sản phẩm mới và bắt đầu mở rộng bộ sản phẩm của bạn ngay từ bây giờ.

Phát triển  thương hiệu

Phát triển
thương hiệu

Thương hiệu kích thích sự tưởng tượng của khách hàng thay vì chỉ cho thấy các khía cạnh vật lý của sản phẩm. Và hãy nhớ rằng, có gì mạnh hơn ý nghĩ?

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Công cụ Tuyên bố Sứ mệnh hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định trong tương lai và phân biệt bạn với đối thủ. Hãy bắt đầu bằng cách xác định các khía cạnh độc đáo mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng!

Thiết kế lại   sản phẩm

Thiết kế lại
sản phẩm

Hãy bắt đầu vẽ sơ đồ vòng đời sản phẩm, thiết kế lại và phát triển ngay bây giờ!

Đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm

Công cụ này hỗ trợ bạn từng bước một trong việc phân tích và phân loại bộ sản phẩm hiện tại và chỉ ra cách làm thế nào để làm các sản phẩm của bạn tốt hơn nữa với các công cụ hỗ trợ khác của SPIN.

Cleaner Production toolkits − Bộ công cụ Sản xuất sạch hơn

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng Công nghiệp là duy trì hay khôi phục khả năng của máy móc thiết bị nhằm tạo ra sản phẩm có các đặc tính yêu cầu, trong thời gian cần đến chúng, với chi phí tổng quát thấp nhất.

Sản xuất sạch hơn

Sản xuất sạch hơn

Công cụ này hỗ trợ bạn nắm được tình hình tiêu thụ nguyên vật liệu hiện tại và so sánh nó với định mức ngành để từ đó xác định khoảng thiếu hụt & các giải pháp cần thực hiện.

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nếu doanh nghiệp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng sẽ đồng nghĩa với việc hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường.

X
Loading