Thực tế,
phù hợp với
doanh nghiệp,
nhà tư vấn

Bộ công cụ SPIN-E hướng tới việc tăng cường kỹ năng và kiến thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các chuyên gia tư vấn và các bên có liên quan trong dự án SPIN (www.scp.vn) khi triển khai Sản xuất Sạch hơn và Đổi mới Sản phẩm Bền vững, thông qua Không gian tương tác điện tử đào tạo và tư vấn cho chuyên gia và doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Bảo mật,
chuyên nghiệp

Bộ công cụ SPIN-E hướng tới việc tăng cường kỹ năng và kiến thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các chuyên gia tư vấn và các bên có liên quan trong dự án SPIN (www.scp.vn) khi triển khai Sản xuất Sạch hơn và Đổi mới Sản phẩm Bền vững, thông qua Không gian tương tác điện tử đào tạo và tư vấn cho chuyên gia và doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Nguồn thông tin
kiến thức
chuyên sâu,
đa ngành

Bộ công cụ SPIN-E hướng tới việc tăng cường kỹ năng và kiến thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các chuyên gia tư vấn và các bên có liên quan trong dự án SPIN (www.scp.vn) khi triển khai Sản xuất Sạch hơn và Đổi mới Sản phẩm Bền vững, thông qua Không gian tương tác điện tử đào tạo và tư vấn cho chuyên gia và doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn
trực tuyến

Bộ công cụ SPIN-E hướng tới việc tăng cường kỹ năng và kiến thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các chuyên gia tư vấn và các bên có liên quan trong dự án SPIN (www.scp.vn) khi triển khai Sản xuất Sạch hơn và Đổi mới Sản phẩm Bền vững, thông qua Không gian tương tác điện tử đào tạo và tư vấn cho chuyên gia và doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Đơn giản,
dễ sử dụng

Bộ công cụ SPIN-E hướng tới việc tăng cường kỹ năng và kiến thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các chuyên gia tư vấn và các bên có liên quan trong dự án SPIN (www.scp.vn) khi triển khai Sản xuất Sạch hơn và Đổi mới Sản phẩm Bền vững, thông qua Không gian tương tác điện tử đào tạo và tư vấn cho chuyên gia và doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Đăng nhập/ Đăng ký trước khi bắt đầu để có thể lưu lại quá trình - kết quả sử dụng công cụ và gửi kết quả cho chuyên gia!
Người dùng không đăng ký vẫn có thể sử dụng công cụ nhưng dữ liệu sẽ không được lưu lại để tra cứu về sau.

SPIN toolkits − Bộ công cụ Đổi mới Sản phẩm Bền vững

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT

Sự hiểu biết của bạn về chính công ty mình sẽ thúc đẩy bạn vượt qua những thách thức và có được mục tiêu rõ ràng. Hãy xem làm cách nào bạn có thể tấn công các cơ hội thị trường mới hoặc tránh được các mối đe dọa bên ngoài!

Phát triển   sản phẩm mới

Phát triển
sản phẩm mới

Kết hợp nhu cầu của khách hàng và tầm nhìn của công ty trong bộ sản phẩm mới và bắt đầu mở rộng bộ sản phẩm của bạn ngay từ bây giờ.

Phát triển  thương hiệu

Phát triển
thương hiệu

Thương hiệu kích thích sự tưởng tượng của khách hàng thay vì chỉ cho thấy các khía cạnh vật lý của sản phẩm. Và hãy nhớ rằng, có gì mạnh hơn ý nghĩ?

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Công cụ Tuyên bố Sứ mệnh hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định trong tương lai và phân biệt bạn với đối thủ. Hãy bắt đầu bằng cách xác định các khía cạnh độc đáo mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng!

Xem thêm

Cleaner Production toolkits − Bộ công cụ Sản xuất sạch hơn

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng Công nghiệp là duy trì hay khôi phục khả năng của máy móc thiết bị nhằm tạo ra sản phẩm có các đặc tính yêu cầu, trong thời gian cần đến chúng, với chi phí tổng quát thấp nhất.

Sản xuất sạch hơn

Sản xuất sạch hơn

Công cụ này hỗ trợ bạn nắm được tình hình tiêu thụ nguyên vật liệu hiện tại và so sánh nó với định mức ngành để từ đó xác định khoảng thiếu hụt & các giải pháp cần thực hiện.

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nếu doanh nghiệp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng sẽ đồng nghĩa với việc hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường.

English / Tiếng Việt
X
Loading