Dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững SPIN

Tiếp nối sự thành công của dự án Sản xuất Sạch hơn vì Sản phẩm Tốt hơn CP4BP (2007 - 2009), dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững SPIN được triển khai tại Việt Nam, Lào và Campuchia dưới sự tài trợ của Chương trình SWITCH-Asia của Liên minh Châu Âu. Các đơn vị thực hiện dự án gồm: Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan (TUD), Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC), Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN), Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào (LNCCI) và Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Campuchia (CCPO).

Mục tiêu của dự án

Dự án SPIN được triển khai với mong muốn thúc đẩy tiềm năng đổi mới trong ngành công nghiệp và tăng chất lượng mang tính xã hội và môi trường của các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc triển khai Đổi mới Sản phẩm Bền vững trên phạm vi rộng tại cả 3 nước. SPIN được coi như một nhân tố quan trọng trong bước tiếp cận tới sản xuất và tiêu thụ bền vững, trong một phạm vi rộng tại cả 3 nước.

Mục tiêu cụ thể của dự án là khi hoạt động là đến khi kết thúc, SPIN sẽ được triển khai tại ít nhất 500 doanh nghiệp thuộc 5 ngành công nghiệp gắn liền với Việt Nam, Lào và Campuchia (chế biến thực phẩm, dệt may, giầy dép, tiểu thủ công và đồ gỗ - nội thất) để phát triển và sản xuất những sản phẩm mang tính bền vững và tân tiến hơn, cung cấp cho thị trường trong nước, khu vực và Châu Âu. Do vậy, SPIN sẽ có những đóng góp chung cho sự phát triển bền vững về xã hội và môi trường trong ngành công nghiệp, qua đó, tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường.

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện dự án là: 2.8 triệu EUR, trong đó 80% kinh phí là do chương trình SWITCH - asia của liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, và 20% là do nguồn vốn đối ứng của các đối tác tham gia vào dự án.

Thời gian triển khai

Thời gian thực hiện là 48 tháng tính từ tháng 04/2010

X
Loading