Hướng dẫn sử dụng

User Guide Steps

1. Truy cập

Truy cập vào website spin-e và tìm hiểu những công cụ mà chúng tôi cung cấp.

2. Cung cấp thông tin

Mở một công cụ do chúng tôi thiết kế và cung cấp các thông tin liên quan đến công ty của bạn. Nếu bạn không biết bắt đầu bằng công cụ nào, lời khuyên của chúng tôi là công cụ Đánh giá sản phẩm. Xem thêm các hình ảnh bên dưới để nắm rõ hơn cách sử dụng công cụ. Bạn có thể liên lạc với chuyên gia SPIN bất kỳ lúc nào để được hỗ trợ, hoặc bạn có thể đọc thêm các tài liệu trong Thư viện của chúng tôi.

3. Nghiên cứu các biểu đồ và kết quả

Sau khi hoàn thành một công cụ, chúng tôi sẽ tạo ra một biểu đồ thông tin trong đó những thông tin đầu vào do người dùng cung cấp sẽ được chuyển thành các biểu đồ. 

4. Thảo luận với chuyên gia và đồng nghiệp

Người dùng có thể gửi kết quả đến chuyên gia SPIN và thảo luận để nhận được nhận xét chuyên sâu hơn.

5. Xây dựng chiến lược

Dựa trên những kết quả thảo luận, doanh nghiệp có thể đưa ra chiến lược hành động.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu vực Khởi động

 

Khu vực Thông tin

 

Khu vực Thao tác

X
Loading