Phản hồi

Sản xuất sạch hơn

Công cụ tự đánh giá tiềm năng doanh nghiệp
trong việc áp dụng Sản xuất Sạch hơn!

Bạn luôn muốn biết làm thế nào để giảm chất thải tại nguồn? Bạn có muốn giảm thiểu chi phí và đồng thời nâng cao chất lượng môi trường, giảm chi phí xử lý môi trường cho doanh nghiệp? Công cụ này hỗ trợ bạn nắm được tình hình tiêu thụ nguyên vật liệu hiện tại và so sánh nó với định mức ngành để từ đó xác định khoảng thiếu hụt & các giải pháp cần thực hiện. Hãy bắt đầu từ những con số!

Hiện tại công cụ này chỉ hỗ trợ cho các ngành: Giấy, Thuộc da, Dệt, Luyện thép, Xi măng, Bia.

Bắt đầu

4 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Tính toán lượng nguyên vật liệu tiêu thụ của doanh nghiệp
  • 2 Xác định khoảng cách giữa tiêu thụ của doanh nghiệp và mức tối ưu
  • 3 Xác định các cơ hội SXSH mà doanh nghiệp có thể áp dụng
  • 4 Xây dựng kế hoạch hành động sơ bộ

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading