Phản hồi

Phát triển sản phẩm mới

Sản phẩm mới, thị trường mới, tăng doanh số bán hàng

Bạn muốn tự thiêt kế/sáng tạo ra sản phẩm của riêng mình? Bạn muốn đa dạng hóa hạng mục sản phẩm của công ty mình để đối phó với tình trạng biến động về doanh số? Công cụ này sẽ giúp bạn phân tích các thị trường hiện có và đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm mới trong khả năng cho phép. Phân tích đặc điểm sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh để tìm cách làm nổi bật sản phẩm của công ty mình. Kết hợp nhu cầu của khách hàng và tầm nhìn của công ty trong bộ sản phẩm mới và bắt đầu mở rộng bộ sản phẩm của bạn ngay từ bây giờ.

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Công cụ chuyển hóa các ý tưởng công nghệ và nhu cầu thị trường thành một sản phẩm mới nhắm vào một thị trường cụ thể.
  • 2 Một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu của nhóm khách hàng đích và tầm nhìn của doanh nghiệp.
  • 3 Thị trường mới sẽ có phân khúc khách hàng mới, dẫn tới tăng doanh số.
  • 4 Làm thế nào để biến một người theo sau thành người đi tiên phong.
  • 5 Sản phẩm thực sự khác biệt so với các sản phẩm khác, góp phần tạo sự cân bằng trong bộ sản phẩm của công ty.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading