Phản hồi

Bảo dưỡng

Công cụ bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Mô đun "tự đánh giá năng lực bảo dưỡng của doanh nghiệp" được thiết kế để phục vụ cho việc thường xuyên tự kiểm tra trình độ quản lý, nhân sự, hành chính và kỹ thuật bảo dưỡng. Qua đó các công ty biết được các điểm mạnh, điểm yếu của mình và biết được cần phải làm gì để cải thiện tình hình. Mô đun này là một phần mềm, cần được sử dụng cùng với bộ tài liệu "Sổ tay Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến".

Bắt đầu

6 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Tăng sản lượng (P- productivity): Khi các thiết bị sẵn sàng hoạt động vào lúc cần thiết với chất lượng thực hiện công việc tốt thì sản xuất đảm bảo liên tục với công suất cao.
  • 2 Nâng cao chất lượng (Q - quality): Thiết bị ở tình trạng tốt sẽ cho sản phẩm chất lượng cao.
  • 3 Giảm chi phí sản xuất (C- cost): định mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu và nhân công giảm đi, thiết bị ở tình trạng tốt và người vận hành thường xuyên phải lưu ý đến các thông số định mức của mình.
  • 4 Đảm bảo thời gian giao hàng (D- delivery): trong một loạt lĩnh vực như đóng tàu hay cung cấp hàng tiêu dùng cho Giáng Sinh, thời gian giao hàng đóng vai trò rất quan trọng.
  • 5 An toàn (S- safety): Thực tế sản xuất và các nghiên cứu đều chỉ ra rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa tình trạng thiết bị, cách thao tác vận hành với xác suất xảy ra tai nạn trong sản xuất.
  • 6 Môi trường làm việc (M-morale): Bảo dưỡng Tiên tiến dựa trên sự tôn trọng quyền làm chủ và sự phát huy sáng tạo của mỗi nhân viên, nhất là các công nhân làm việc trực tiếp.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading