Phản hồi

Sứ mệnh

Công cụ giúp xác định danh tính và cung ứng của các công ty

Đã từ lâu muốn biết  làm thế nào để mô tả nhận dạng của công ty bạn? Bạn có muốn thể hiện một hình nhất quán cho khách hàng về những gì bạn cung cấp, những đặc trưng của công ty và có gì độc đáo? Công cụ này hỗ trợ bạn trong việc phân tích danh tính hiện tại và cung cấp giải pháp gắn kết danh tính mà bạn muốn với các sản phẩm bạn cung cấp. Nhiệm vụ này có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra các quyết định trong tương lai và phân biệt  bạn với các đối thủ cạnh tranh. Hãy bắt đầu với việc xác định các khía cạnh độc đáo mà chỉ có bạn có thể cung cấp cho khách hàng của bạn!

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Để tạo ra một bài thuyết trình ngắn gọn để nhanh chóng truyền tải đến khách hàng về đề nghị của bạn.
  • 2 Xây dựng hướng dẫn để sử dụng như kim chỉ nam cho các quyết định kinh doanh.
  • 3 Để tạo ra một câu chuyện nhất quán và chặt chẽ về công ty bạn thông qua tất cả các lớp cho khách hàng.
  • 4 Để lên một kế hoạch hành động để cải thiện tình hình hiện nay.
  • 5 Để xác định các khía cạnh lý do tại sao người ta thực sự cần mua sản phẩm của bạn.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading