Phản hồi

Phát triển thương hiệu

Công cụ biến doanh nghiệp thành thương hiệu

Ngày nay một công ty không chỉ đơn thuần là nhà sản xuất nữa, mà cần có một “danh tính”  riêng biệt. Một danh tính với các đặc điểm có tính con người để thể hiện với khách hàng và tổ chức của bạn cách bạn kinh doanh và họ có thể kỳ vọng những gì. Thương hiệu làm tăng giá trị sản phẩm của bạn mà không cần phải đầu tư nhiều vào dây chuyền sản xuất hay nâng cao năng lực cho nhân viên. Thương hiệu kích thích sự tưởng tượng của khách hàng thay vì chỉ cho thấy các khía cạnh vật lý của sản phẩm. Và hãy nhớ rằng, có gì mạnh hơn ý nghĩ?

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Tạo ra những tính chất đặc biệt mang tính trải nghiệm bên cách tính chất vật liệu của sản phẩm.
  • 2 Tạo ra một câu chuyện cho doanh nghiệp, định vị sự tưởng tượng của khách hàng.
  • 3 Không chỉ là nhà sản xuất, xây dựng thương hiệu là cách mới để kinh doanh.
  • 4 Điểm yếu của khách hàng nằm ở yếu tố con người và yếu tố con người được tiếp cận thông qua thương hiệu của doanh nghiệp.
  • 5 Rất hữu ích khi phát triển các tài liệu quảng cáo hoặc đối thoại về doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading