Bước 1 − Câu chuyện thương hiệu

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Giá trị khách hàng

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn biết làm thế nào để tăng thêm giá trị cho khách hàng mà không cần đầu tư chi phí?

Bạn cần làm gì?

Chúng tôi sẽ tăng hiểu biết của bạn về thương hiệu

Ví dụ

Thương hiệu là một từ khó và bằng cách đọc thêm tài liệu về thương hiệu tôi đã có thể ứng dụng thương hiệu vào công việc kinh doanh.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Vui lòng lựa chọn đáp án cho câu hỏi ở mục A.
 • 2 Vui lòng xem đoạn phim ngắn về thương hiệu của một số doanh nghiệp ở mục A.

Phần II: Bước điền thông tin

A

Mẹo! Tập trung vào những điểm bên cạnh khía cạnh sản phẩm và cách chúng xác định các yếu tố bên trong (tổ chức) và bên ngoài (khách hàng) trong đoạn phim.
Nói về doanh nghiệp của bạn:
Đoạn phim ví dụ về thương hiệu ►

Bước 2 − Kênh tiếp cận thương hiệu

 • Kênh tiếp cận thương hiệu
 • Trước khi mua
 • Mua
 • Sau khi mua

Kết quả của bước này

Chúng ta có thể sử dụng câu chuyện thương hiệu ở đâu? Chúng ta cần những phương tiện gì?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ đánh giá những kênh tiếp cận thương hiệu doanh nghiệp bạn đang sử dụng

Ví dụ

Tổng quan về các loại kênh tiếp cận thương hiệu khác nhau này giúp tôi nhận ra loại kênh nào

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Kể tên các kênh tiếp cận trước khi mua bạn đang dùng hoặc muốn dùng ở mục A.
 • 2 Kể tên các kênh tiếp cận khi mua mà bạn đang sử dụng hoặc muốn sử dụng ở mục B.
 • 3 Kể tên các kênh tiếp cận sau khi mua bạn đang dùng hoặc muốn dùng ở mục C.

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Lưu ý rằng công ty bạn không cần phải có tất cả các kênh tiếp cận thương hiệu.
Cần cải thiện? Đang sử dụng?
A.
Trước khi mua
  1. Website    
  2. Mạng xã hội (truyền miệng)    
  3. Biểu mẫu/tài liệu (brochure)    
  4. Marketing (email, điện thoại & quảng cáo)    
B.
Mua
5. Bao bì    
  6. Nhân viên kinh doanh (đề cương)    
  7. Showroom (trưng bày)    
  8. Giảm giá/ khuyến mại    
C.
Sau khi mua
9. Chăm sóc khách hàng
10. Nhân viên kinh doanh (đề cương)
11. Showroom (trưng bày)
Tất cả các kênh tiếp cận thương hiệu mong muốn đều được hiển thị ở đây. Màu đỏ nghĩa là cần cải thiện/chưa có, màu xanh nghĩa là không cần cải thiện.

Kết quả trực tiếp

Bước 3 − Chọn các giá trị thương hiệu của bạn

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Đặc tính con người

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn biết cách mô tả thương hiệu hiện có?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ mô tả doanh nghiệp bằng cách xác định các đặc tính thương hiệu.

Ví dụ

Ví dụ Apple: "ảnh hưởng/lãnh đạo", vì họ tác động lên phong cách sống.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy xem kỹ các đặc tính và xác định ý nghĩa của chúng với bạn.
 • 2 Hãy chọn 5 đặc tính rất gần (a) và gần (b) với doanh nghiệp của bạn.

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của những đặc tính. Tra cứu thêm nếu cần thiết
Đặc tính này
a. Rất gần
b. Gần

Kết quả trực tiếp

Tất cả các đặc tính thương hiệu đã lựa chọn theo 5 lớp được hiển thị. Bạn có đồng ý không?

Bước 4 − Phát triển thương hiệu của bạn

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Các bên liên quan
 • Khía cạnh cơ bản
 • Tham vọng
 • Sự hấp dẫn
 • Sức sống
 • Tự phát triển

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn biết những quyết định của mình sẽ đưa tới những hệ quả như thế nào cho doanh nghiệp?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ chọn 5 đặc tính thương hiệu quan trọng nhất đối với bạn.

Ví dụ

Tôi tự thách thức mình để kết hợp các yếu tố thương hiệu thay vì 2,3 thành tố riêng lẻ

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy chọn 5 đặc tính đại diện cho 5 thành tố thương hiệu ở mục A.
 • 2 Hãy đưa ra ít nhất 2 cụm từ mô tả nghĩa của đặc tính được chọn.
 • 3 Hãy kể một vài màu liên quan đến đặc tính thương hiệu đó. Việc này sẽ giúp bạn hình dung tốt hơn về thương hiệu và sản phẩm khi quảng cáo (từ ngữ, thiết kế).
 • 4 Đặc tính này gợi cho bạn nghĩ đến công ty nào?

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Chú ý khớp màu với các yếu tố thương hiệu. Hãy cố gắng kết hợp ít nhất 3 thành tố thương hiệu ở 5 đặc tính thương hiệu hàng đầu
1 2 3 4 5
1. 5 đặc tính thương hiệu hàng đầu

2. Từ đồng nghĩa
3. Màu sắc
4. Sản phẩm khác
Tất cả các đặc tính thương hiệu được hiển thị với những tính chất riêng biệt đã được xác định

Kết quả trực tiếp

1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 5 − Lời hứa thương hiệu

 • Câu chuyện thương hiệu
 • Lời hứa thương hiệu

Kết quả của bước này

Tôi có thể làm gì với từ ngữ? Bước này hình thành một câu chuyện xung quanh

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ kết nối lời hứa thương hiệu với 1 kênh tiếp cận thương hiệu cụ thể.

Ví dụ

Câu chuyện thương hiệu của Marou, một nhà máy sản xuất socola Việt Nam, kể rằng:

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy chọn một trong các kênh tiếp cận để tập trung phân tích ở mục A.
 • 2 Hãy chọn phương thức bạn muốn truyền tải thông điệp ở mục A.
 • 3 Hãy mô tả ngắn gọn bạn muốn làm gì để cải thiện hoặc tối ưu kênh tiếp cận (B).
 • 4 Hãy xác định thời gian bạn muốn thực hiện việc nâng cấp (B).
 • 5 Hãy chọn một trong số các cách phản hồi của khách hàng ở mục C.
 • 6 Hãy chọn một hành động khách hàng sẽ thực hiện sau khi trải nghiệm kênh tiếp cận (C).

Phần II: Bước điền thông tin

Sau khi mua Mua Trước khi mua
A. Cái gì?
1. Đặc tính thương hiệu được lựa chọn cho giai đoạn này
2. Phương thức truyền tải?
B. Như thế nào?
3. Bạn muốn làm gì?
4. Khi nào?
C. Phản hồi?
5. Khách hàng phải:
6. Và nên hành động để:

Kết quả trực tiếp

La bàn thương hiệu có thể hướng dẫn bạn cách phát triển một thương hiệu cơ bản. Nó hỗ trợ bạn cải thiện kênh tiếp cận quan trọng nhất và tích hợp các giá trị thương hiệu.
Kênh tiếp cận trước khi mua
Kênh tiếp cận trong khi mua
Kênh tiếp cận sau khi mua

Phản ứng của khách hàng

Khách hàng phải ... và nên hành động để ...
Khách hàng phải ... và nên hành động để ...
Khách hàng phải ... và nên hành động để ...

Bước tiếp theo?

Tư vấn chuyên gia - doanh nghiệp

Được chuyên gia SPIN tư vấn. Gửi kết quả cho chuyên gia hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thư viện

Đọc thêm những tài liệu được gợi ý trong từng công cụ để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Biểu mẫu Thực hiện

Cùng với chuyên gia áp dụng các bước triển khai SPIN sau khi ứng dụng công cụ trực tuyến.

Các bên liên quan

Thảo luận kết quả với đồng nghiệp và các bên liên quan.

Giá trị gia tăng

Hãy nghĩ về các giá trị gia tăng của việc áp dụng những kết quả thu được để nâng cao hình ảnh hay doanh thu.

X
Loading