Phản hồi

Phân tích SWOT

Công cụ phân tích năng lực của doanh nghiệp!

Bạn luôn muốn biết những nguồn lực gì mà bạn có và không có trong tay so với đối thủ của bạn? Bạn luôn muốn biết cách làm thế nào để tận dụng những điểm mạnh của bạn để phát triển thực tiễn kinh doanh? Công cụ này sẽ giúp bạn tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của công ty bạn và giúp bạn có được những bước đi đúng đắn để bảo vệ mình từ những biến động của thị trường. Sự hiểu biết của bạn về chính công ty mình sẽ thúc đẩy bạn vượt qua những thách thức và có được mục tiêu rõ ràng. Hãy xem làm cách nào bạn có thể tấn công các cơ hội thị trường mới hoặc tránh được các mối đe dọa bên ngoài!

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Nhằm xác định những khả năng riêng biệt của bạn và để so sánh với đối thủ của bạn.
  • 2 Nhằm tìm ra lợi thế cạnh tranh của bạn.
  • 3 Nhằm xác định cách thị trường có thể giúp bạn cải thiện tình hình kinh doanh và dự đoán được cái gì thích hợp với thị trường.
  • 4 Nhằm xác định điều gì có thể gây tác động tiêu cực lên tình hình kinh doanh của bạn và cách xử lý điều này như thế nào.
  • 5 Nhằm học cách tăng cường năng lực cho công ty bạn bằng cách kết hợp các điểm mạnh.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading