Phản hồi

Thiết kế lại sản phẩm

Công cụ để tối ưu hóa sản phẩm bạn đang có!

Bạn muốn biết cách cải thiện hiệu suất chi phí cho sản phẩm đã chọn? Bạn muốn thiết kế cân nhắc tới tác động lâu dài? Công cụ này nhằm phân tích vòng đời sản phẩm hiện tại và dựa trên tác động của các bước khác nhau, với tiềm năng cải tiến nổi bật. Các bước này cuối cùng sẽ đem lại một mức độ thỏa mãn cao hơn cho nhân viên của bạn và cải thiện các vấn đề thời gian sản xuất và vật liệu sử dụng. Hãy bắt đầu vẽ sơ đồ vòng đời sản phẩm, thiết kế lại và phát triển ngay bây giờ!

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Có ít rủi ro và không cần đầu tư nhiều
  • 2 Thiết kế lại D4S có thể chuẩn bị cho một doanh nghiệp và bộ sản phẩm của doanh nghiệp đó đáp ứng các yêu cầu về pháp lý sắp tới.
  • 3 Thiết kế lại D4S có thể đóng góp cho hiệu suất kinh tế (giảm chi phí) của một doanh nghiệp.
  • 4 Trọng tâm của Thiết kế lại D4S là một sản phẩm đã có, do đó thị trường và các điều kiện sản xuất đã biết trước.
  • 5 Tối ưu hóa sản phẩm hiện có theo yêu cầu sắp tới của khách hàng.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading