Phản hồi

Đánh giá sản phẩm

Công cụ giúp xác định sản phẩm nào cần cải thiện

Đã từ lâu muốn biết sản phẩm gì tạo lợi nhuận và sản phẩm gì không tạo lợi nhuận trong bộ sản phẩm của bạn? Bạn có muốn biết những công cụ nào của SPIN sử dụng cho từng sản phẩm cụ thể? Hãy tìm hiểu cách tạo ra hạng mục sản phẩm cân bằng lành mạnh và đưa ra kế hoạch hành động để cải thiện. Công cụ này hỗ trợ bạn từng bước một trong việc phân tích và phân loại bộ sản phẩm hiện tại và chỉ ra cách làm thế nào để làm các sản phẩm của bạn tốt hơn nữa với các công cụ hỗ trợ khác của SPIN. 

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Cấu trúc tạo ra bởi công cụ rất lý tưởng cho việc sử dụng để sắp xếp sản phẩm trong các tài liệu quảng cáo và/ hoặc trên các trang web.
  • 2 Giúp tránh đầu tư vào các sản phẩm mà không làm tăng hiệu quả kinh doanh.
  • 3 Hướng dẫn trong các quyết định chiến lược liên quan đến danh mục sản phẩm của bạn.
  • 4 Nhắc bạn về sự độc đáo của danh mục sản phẩm của mình.
  • 5 Giúp chỉ ra cụm sản phẩm nào tạo ra doanh thu cho bạn.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạnX
Loading