Kết nối

16

Tại sao tôi đặt câu hỏi nhưng không thấy hiển thị ngay trên bảng Hỏi-Đáp trong E-channel?

− @E-channel

Bất kỳ câu hỏi nào của các thành viên cũng đều cần được kiểm duyệt trước khi hiển thị

15

Câu hỏi của tôi trong E-channel sẽ được trả lời sau bao nhiêu lâu?

− @E-channel

Tối đa sau 5 ngày làm việc tính từ thời điểm câu hỏi được đặt ra, các chuyên gia sẽ đưa ra câu trả lời trên website

14

Tại sao tôi không thấy thông tin liên lạc của các chuyên gia trong E-channel?

− @E-channel

Chỉ có thành viên đăng ký mới được tiếp cận thông tin liên lạc với các chuyên gia

13

Tôi có được quyền tiếp cận các tài liệu offline không? Nếu có thì bằng cách nào?

− @E-library

Chỉ có thành viên đăng ký mới được tiếp cận các tài liệu offline - liên hệ: Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (www.vncpc.vn)

12

Tôi không phải thành viên đăng ký thì có được sử dụng các tài liệu trong E-library không?

− @E-library

Thành viên không đăng ký chỉ được quyền đọc tài liệu. Chỉ có thành viên đăng ký mới được quyền đọc và tải xuống

11

Các công cụ trong E-toolkits đóng vai trò gì trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp của chuyên gia?

− @E-toolkits

Việc sử dụng các công cụ này hỗ trợ và tiết kiệm thời gian, giảm lượng công việc cho chuyên gia nhưng không thể thay thế hoàn toàn được chuyên gia trong quá trình đánh giá và tư vấn doanh nghiệp

10

Trong quá trình làm các công cụ trong E-toolkits, tôi có được quyền xem lại kết quả trong (các) bước trước đó không?

− @E-toolkits

Chỉ thành viên đăng ký mới được xem lại kết quả trong (các) bước trước

9

Sau khi tôi hoàn thành một công cụ trong E-toolkits thì kết quả sẽ hiển thị dưới dạng nào?

− @E-toolkits

Kết quả sẽ được tổng hợp và hiển thị dưới dạng một infographic (đồ họa thông tin), định dạng pdf

8

Tôi không phải thành viên đăng ký thì có được sử dụng các công cụ trong E-toolkits không?

− @E-toolkits

Thành viên không đăng ký cũng được quyền sử dụng tất cả các công cụ

7

SPIN-E bao gồm các hợp phần gì?

− @E-platform

-E-toolkits: là tập hợp 9 công cụ tương tác khác nhau hỗ trợ hoạt động đánh giá và tư vấn đổi mới sản phẩm bền vững, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, bảo dưỡng công nghiệp tại doanh nghiệp

-E-library: là nơi lưu trữ các tài liệu (sách, video clip, ảnh…) chuyên ngành trong các lĩnh vực đổi mới sản phẩm bền vững, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, bảo dưỡng công nghiệp, v.v…

-E-channel: là kênh trao đổi thông tin, hỏi-đáp, tham khảo hướng dẫn sử dụng E-platform và cung cấp cơ sở dữ liệu chuyên gia trong mạng lưới dự án SPIN và VNCPC 

6

Thành viên đăng ký có quyền lợi gì?

− @E-platform

-Đọc và tải xuống các tài liệu trong E-library

-Sử dụng các công cụ trong E-toolkits, lưu trữ liệu trong quá trình sử dụng, tạo infographic (đồ họa thông tin) hiển thị kết quả sau khi hoàn thành và gửi kết quả tới email cá nhân

-Tiếp cận tới cơ sở dữ liệu của mạng lưới chuyên gia và thông tin liên lạc

-Được gửi câu hỏi trong E-channel

5

SPIN-E dành cho những đối tượng nào?

− @E-platform

- Các chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực đổi mới sản phẩm bền vững, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, bảo dưỡng công nghiệp

-Các doanh nghiệp quan tâm tới các lĩnh vực trên

-Các bên liên quan khác

4

SPIN-E là gì?

− @E-platform

Là một Không gian tương tác điện tử hỗ trợ cho hoạt động tư vấn & đào tạo Đổi mới Sản phẩm Bền vững - Sản xuất sạch hơn

3

SPIN-E đem lại lợi ích gì?

− @E-platform

-Tiết kiệm thời gian cho chuyên gia trong quá trình tư vấn doanh nghiệp

-Cho phép doanh nghiệp tự thực hiện một số hoạt động đánh giá, xác định vấn đề và tự tìm kiếm giải pháp

-Cho phép các chuyên gia tư vấn và doanh nghiệp tiếp cận tới các nguồn tài liệu, kiến thức, thông tin chuyên ngành

-Cho phép tiếp cận và trao đổi, hỏi-đáp trực tuyến với các chuyên gia của dự án SPIN và VNCPC

2

Thành viên không đăng ký có quyền lợi gì?

− @E-platform

-Đọc tài liệu trong E-library nhưng không được tải xuống

-Sử dụng các công cụ trong E-toolkits, tạo infographic (đồ họa thông tin) hiển thị kết quả sau khi hoàn thành, nhưng kết quả không được lưu lại và gửi tới email cá nhân

-Xem danh sách chuyên gia nhưng không được tiếp cận các thông tin liên lạc

-Được gửi câu hỏi trong E-channel

1

Thành viên đăng ký có quyền lợi gì?

− @E-platform

-Đọc và tải xuống các tài liệu trong E-library

-Sử dụng các công cụ trong E-toolkits, lưu trữ liệu trong quá trình sử dụng, tạo infographic (đồ họa thông tin) hiển thị kết quả sau khi hoàn thành và gửi kết quả tới email cá nhân

-Tiếp cận tới cơ sở dữ liệu của mạng lưới chuyên gia và thông tin liên lạc

-Được gửi câu hỏi trong E-channel

X
Loading