Phản hồi

Bảo dưỡng

Công cụ bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Mô đun "tự đánh giá năng lực bảo dưỡng của doanh nghiệp" được thiết kế để phục vụ cho việc thường xuyên tự kiểm tra trình độ quản lý, nhân sự, hành chính và kỹ thuật bảo dưỡng. Qua đó các công ty biết được các điểm mạnh, điểm yếu của mình và biết được cần phải làm gì để cải thiện tình hình. Mô đun này là một phần mềm, cần được sử dụng cùng với bộ tài liệu "Sổ tay Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến".

Bắt đầu

6 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Tăng sản lượng (P- productivity): Khi các thiết bị sẵn sàng hoạt động vào lúc cần thiết với chất lượng thực hiện công việc tốt thì sản xuất đảm bảo liên tục với công suất cao.
  • 2 Nâng cao chất lượng (Q - quality): Thiết bị ở tình trạng tốt sẽ cho sản phẩm chất lượng cao.
  • 3 Giảm chi phí sản xuất (C- cost): định mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu và nhân công giảm đi, thiết bị ở tình trạng tốt và người vận hành thường xuyên phải lưu ý đến các thông số định mức của mình.
  • 4 Đảm bảo thời gian giao hàng (D- delivery): trong một loạt lĩnh vực như đóng tàu hay cung cấp hàng tiêu dùng cho Giáng Sinh, thời gian giao hàng đóng vai trò rất quan trọng.
  • 5 An toàn (S- safety): Thực tế sản xuất và các nghiên cứu đều chỉ ra rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa tình trạng thiết bị, cách thao tác vận hành với xác suất xảy ra tai nạn trong sản xuất.
  • 6 Môi trường làm việc (M-morale): Bảo dưỡng Tiên tiến dựa trên sự tôn trọng quyền làm chủ và sự phát huy sáng tạo của mỗi nhân viên, nhất là các công nhân làm việc trực tiếp.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạn

Tre Xứ Thanh

Công ty Tre Xứ Thanh (Thanh Hóa) được thành lập năm 2010 dưới sự lãnh đạo của ông Chu Văn Sáu. Công ty là thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Luồng ở Quan Hóa, Thanh Hóa. Công ty có 10 nhân viên, trong đó 80% là đàn ông.

Dưới sự giám sát và hỗ trợ của chuyên gia tư vấn SPIN, danh mục sản phẩm của doanh nghiệp đã được phân tích bằng công cụ Đánh giá sản phẩm. Sản phẩm của Tre Xứ Thanh (TxT) gồm 2 nhóm: nội thất bằng tre và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Sản phẩm chính của nhóm nội thất bằng tre là nội thất và nhà (hoàn chỉnh) làm từ luồng và phoi tre (bán cho khách hàng như nguyên liệu thô). Đây là lĩnh vực chính của TxT từ khi thành lập và được con là "con bò sữa" (cash cow) vì tạo ra doanh thu và đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp hiện tại.

Mặt khác, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là kết quả của một chu trình khép kín ứng dụng nhiều kỹ thuật không chất thải xuất phát từ ý tưởng sử dụng hết các chất thải, đặc biệt là chất thải từ quá trình sản xuất tre. Những sản phẩm này không cho doanh thu cao, nhưng nếu có đầu tư đủ và dài hạn, chúng có thể trở thành sản phẩm bán chạy nhất của TxT trong tương lai gần. Do vậy đây được coi là nhóm "ngôi sao" (star). TxT đã quyết định theo đuổi cả 2 nhóm, với trọng tâm dành cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Công ty cũng đã lựa chọn chiến lược phù hợp để phát triển 2 nhóm: phát triển sản phẩm mới cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và SXSH cho nội thất bằng tre. Những thay đổi này đã giúp doanh nghiệp thành công.

Ví dụ thực tế

Nội dung đang được cập nhật

Tài liệu liên quan

X
Loading