Liên hệ

Văn phòng Xanh

Địa chỉ: Phòng 625, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84-4) 3623 1295

Email: spin-e@vncpc.org

X
Loading