Bước 1 − Mô tả điểm mạnh của doanh nghiệp

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Đối thủ cạnh tranh
 • Thách thức

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn biết hoặc muốn cho khách hàng của bạn biết vì sao công ty bạn lại nổi bật?

Bạn cần làm gì?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết cơ bản về nét độc đáo riêng của công ty bạn.

Ví dụ

Tôi chỉ thích những công ty mà tôi có thể tư vấn bằng những câu hỏi liên quan đến chuyên môn của họ.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy trả lời các câu hỏi về các điểm mạnh của công ty bạn ở mục A.

Phần II: Bước điền thông tin

A

Ví dụ: ghế mây
Ví dụ: cưa đai
Ví dụ: Tôi muốn sử dụng 2 tông màu
Ví dụ: lò sấy
Ví dụ: Apple iPhone
Ví dụ: Highlands coffee

Bước 2 − Xác định các điểm mạnh và điểm yếu

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Tài chính
 • Năng lực thiết kế
 • Tính đa dạng sản phẩm
 • Chất lượng sản phẩm
 • Giá trị khách hàng
 • Truyền thông
 • Nguồn lực
 • Bền vững

Kết quả của bước này

Bạn có biết được những lĩnh vực khác nhau mà tạo nên nét đặc trưng cho công ty bạn hay chưa?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ mô tả cả điểm mạnh và điểm yếu của công ty bạn.

Ví dụ

Mặc dù tôi không có tiền, tôi vẫn tập trung vào các điểm mạnh và các lĩnh vực

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Kể tên một vài điểm mạnh của công ty bạn về các lĩnh vực (từ 1 đến 8) trong mục A.
 • 2 Kể tên một vài điểm yếu của công ty bạn về các khía cạnh ở mục A.
 • 3 Sắp xếp thứ hạng mỗi lĩnh vực từ (A1 -8) theo điểm số từ 1-5 nghĩa là 5 sao là rất tốt còn 1 sao là rất tệ.
 • 4 Cố gắng nghĩ về những điểm mạnh và điểm yếu khác nữa mà rất quan trọng với công ty bạn.

Phần II: Bước điền thông tin

Điểm Điểm yếu Điểm mạnh
Nguồn lực
1. Một... của công ty bạn là gì?
2. Một... về khả năng thiết kế sản phẩm của bạn là gì?
Thiết kế \nsản phẩm
3. Một... về sự đa dạng sản phẩm của bạn là gì?
4. Một... về giá sản phẩm của bạn là gì?
Sản xuất
5. Một... về chất lượng sản phẩm của bạn là gì?
6. Một... về quy trình sản xuất của bạn là gì?
Doanh thu
7. Một... của bạn khi giao tiếp với khách hàng là gì?
Sử dụng sản phẩm
8. Một... về giá trị khách hàng của bạn là gì?
Tất cả các điểm số của mỗi lĩnh vực của công ty bạn được hiển thị trong một vòng tròn mạng nhện. Vui lòng xem những điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?

Kết quả trực tiếp

Bước 3 − Xếp hạng và so sánh bạn với đối thủ

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Điểm mạnh
 • Điểm yếu
 • Cơ hội
 • Nguy cơ

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn biết liệu bạn có thể đánh bại được đối thủ? Bạn có biết lí do tại sao bạn lại khác biệt so với đối thủ của bạn?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta đang làm gì?Chúng ta sẽ so sánh công ty bạn với 2 đối thủ để xác định điều gì có thể

Ví dụ

Vì tôi có khả năng thiết kế tốt hơn, tôi có thể yêu cầu giá cao hơn, vì tôi có thể tùy chỉnh…

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy xem xét kỹ lại bước trước và đưa ra điểm số cho công ty bạn về các danh mục.
 • 2 Hãy so sánh công ty bạn với 2 đối thủ gần gũi nhất và xếp hạng họ.
 • 4 Hãy nghĩ về những lĩnh vực khác, mà có thể sẽ là mối họa cho những đối thủ này trong tương lai.
 • 5 Hãy nghĩ về những lĩnh vực khác mà có thể sẽ là một cơ hội cho công ty bạn trong tương lai.

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Hãy kiểm tra những điểm này với bộ phận bán hàng và hậu cần và cần chắc chắn rằng bạn không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Lĩnh vực nào của đối thủ của bạn mà có thể là cơ hội cho bạn trong tương lai? Lĩnh vực nào của đổi thủ của bạn mà có thể là mối họa cho bạn trong tương lai? Đối thủ #2 Đối thủ #1 Bạn
Nguồn lực
Thiết kế \nsản phẩm
Sản xuất
Doanh thu
Sử dụng sản phẩm
Biểu đồ trực tiếp mô tả bạn so với đối thủ của bạn. Thấy được những khoảng cách trong những gì bạn có thể cải thiện hoặc những gì hoặc bạn có thể vượt xa.

Kết quả trực tiếp

Bước 4 − Lập bản đồ nguy cơ

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Nguy cơ
 • Thị trường & người tiêu dùng
 • Môi trường chính trị
 • Nhà cung cấp
 • SWOT

Kết quả của bước này

Ban luôn muốn ở vị trí trước người khác một bước để tránh thất bại?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ mô tả những nguy cơ tiềm ẩn của công ty bạn trong mối quan hệ với 3 bên chính.

Ví dụ

Tôi phải nhận thức được tất cả các nhu cầu liên quan đến thời gian cung cấp sản phẩm của tôi.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Xem hình ảnh đồ họa và nghĩ về người tiêu dùng, nhà cung cấp và môi trường chính trị quanh bạn.
 • 2 Hãy nghĩ về những nguy cơ tiềm ẩn về người tiêu dùng của bạn ở mục A.
 • 3 Hãy nghĩ về những nguy cơ tiềm ẩn về nhà cung cấp của bạn ở mục B.
 • 4 Hãy tìm trên internet xem liệu có bất kỳ quy định nào liên quan đến công ty bạn hay không (C).

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Hãy thảo luận các vấn đề này với bộ phận kinh doanh và hậu cần và đảm bảo bạn không quên gì.
Nguồn lực
1. Về sự giàu có của khách hàng: Ví dụ: tiêu nhiều vào những mặt hàng sang trọng 2. Về những đặc điểm cần thiết trong sản phẩm của bạn: Ví dụ: cần những sản phẩm nhỏ gọn
3. Về loại chất lượng khách hàng yêu cầu: Ví dụ: cần dung sai nhỏ hơn 4. Về phong cách thiết kế sản phẩm của bạn: Ví dụ: cần màu sắc sáng hơn
Nhà cung cấp
1. Về giá cả của nguyên liệu thô: Ví dụ: giá tre tăng 2. Về thời gian giao hàng của nhà cung cấp: Ví dụ: trong vòng 1 tháng
3. Về chất lượng nguyên liệu thô: Ví dụ: cạnh sắc 4. Về tính bền vững của nguyên liệu thô: Ví dụ: sơn độc hại lên nguyên liệu
Môi trường chính trị
1. Về quy định mới trong ngành: Ví dụ: Trách nhiệm xã hội - thời gian nghỉ nhiều hơn 2. Về những quy định về tính bền vững mới trong ngành: Ví dụ: ít nguyên liệu thải hơn

Kết quả trực tiếp

Tới đây, tất cả các khía cạnh phân tích SWOT sẽ được chỉ ra. Hãy kiểm tra danh sách này, vì nó có thể giúp cải thiện tình hình kinh doanh của bạn rất nhiều.

Điểm mạnh

Điểm yếu

Nguy cơ

Cơ hội

Bước 5 − Lập bản đồ cơ hội

 • Cơ hội
 • Thị trường & người tiêu dùng
 • Môi trường chính trị
 • Nhà cung cấp
 • SWOT
 • Trách nhiệm xã hội

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn dự đoán tương lai? Bạn có biết, lĩnh vực nào bên ngoài có thể tác động đến bạn

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ mô tả các cơ hội tiềm năng của công ty bạn trong mối quan hệ với 3 bên.

Ví dụ

Tôi biết cần tập trung vào đâu bằng cách hiểu rõ đâu là cơ hội cho mình.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Xem hình ảnh đồ họa và nghĩ về người tiêu dùng, nhà cung cấp và môi trường chính trị quanh bạn.
 • 2 Hãy nghĩ về những cơ hội tiềm năng về người tiêu dùng của bạn ở mục A.
 • 3 Hãy nghĩ về những cơ hội tiềm ẩn về nhà cung cấp của bạn ở mục B.
 • 4 Hãy tìm trên internet xem liệu có bất kỳ quy định nào liên quan đến công ty bạn hay không (C).

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Hãy thảo luận các vấn đề này với bộ phận kinh doanh và hậu cần và đảm bảo bạn không quên gì.
Nguồn lực
1. Về sự giàu có của khách hàng: Ví dụ: tiêu nhiều vào những mặt hàng sang trọng 2. Về những đặc điểm cần thiết trong sản phẩm của bạn: Ví dụ: cần những sản phẩm nhỏ gọn
3. Về loại chất lượng khách hàng yêu cầu: Ví dụ: cần dung sai nhỏ hơn 4. Về phong cách thiết kế sản phẩm của bạn: Ví dụ: cần màu sắc sáng hơn
Nhà cung cấp
1. Về giá cả của nguyên liệu thô: Ví dụ: giá tre tăng 2. Về thời gian giao hàng của nhà cung cấp: Ví dụ: trong vòng 1 tháng
3. Về chất lượng nguyên liệu thô: Ví dụ: cạnh sắc 4. Về tính bền vững của nguyên liệu thô: Ví dụ: sơn độc hại lên nguyên liệu
Môi trường chính trị
1. Về quy định mới trong ngành: Ví dụ: Trách nhiệm xã hội - thời gian nghỉ nhiều hơn 2. Về những quy định về tính bền vững mới trong ngành: Ví dụ: ít nguyên liệu thải hơn

Kết quả trực tiếp

Tới đây, tất cả các khía cạnh phân tích SWOT sẽ được chỉ ra. Hãy kiểm tra danh sách này, vì nó có thể giúp cải thiện tình hình kinh doanh của bạn rất nhiều.

Điểm mạnh

Điểm yếu

Nguy cơ

Cơ hội

Bước 6 − Các thách thức chiến lược

 • Chiến lược tấn công
 • Chiến lược tăng cường
 • Chiến lược bảo vệ
 • Chiến lược sinh tồn

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn tìm hiểu về các năng lực của mình? Bạn muốn biết các thách thức

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ so sánh các năng lực với nhau để xác định các thách thức mang tính chiến lược.

Ví dụ

Mặc dù bước này khó nhưng bằng cách nào đó tôi đã tạo ra một vài thách thức và tôi biết,

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy định hình một chiến lược tấn công từ việc kết hợp một cơ hội và một thế mạnh trong phần A.
 • 2 Hãy định hình một chiến lược tăng cường từ việc kết hợp một mối nguy và một thế mạnh trong phần B.
 • 3 Hãy định hình một chiến lược phòng thủ từ việc kết hợp một mối nguy và một cơ hội trong phần C.
 • 4 Hãy định hình một chiến lược sinh tồn từ việc kết hợp một mối nguy và một điểm yếu trong phần D.

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Đôi khi một câu chỉ có tác dụng đưa ra một số điểm mà doanh nghiệp cần chú trọng. Hãy cố gắng tạo ra nhiều cách kết hợp độc đáo.
A
Chiến lược tấn công
Chúng tôi muốn cải thiện bằng cách
ví dụ: chúng tôi muốn tận dụng cơ hội tiếp cận thị trường lớn hơn bằng cách sử dụng thế mạnh về mạng lưới rộng của mình
B
Chiến lược tăng cường
Chúng tôi muốn tăng cường bằng cách
ví dụ: chúng tôi muốn loại bỏ nguy cơ về chất lượng vật liệu thấp bằng cách sử dụng thế mạnh của mình trong việc tìm kiếm nhà cung cấp mới.
C
Chiến lược bảo vệ
Chúng tôi muốn tránh bằng cách
ví dụ: chúng tôi muốn tránh mối nguy về năng lực sản xuất gia tăng của đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng thế mạnh sản xuất hàng chất lượng cao của mình
D
Chiến lược sinh tồn
Chúng tôi nên tránh kết hợp
ví dụ: Chúng tôi nên tránh kết hợp giữa mối nguy về năng lực sản xuất cao của đối thủ cạnh tranh và điểm yếu về khả năng tìm kiếm khách hàng mới

Kết quả trực tiếp

Tới đây, tất cả các khía cạnh phân tích SWOT sẽ được chỉ ra. Hãy kiểm tra danh sách này, vì nó có thể giúp cải thiện tình hình kinh doanh của bạn rất nhiều.

Chiến lược tấn công

Chiến lược tăng cường

Chiến lược bảo vệ

Chiến lược sinh tồn

Điểm mạnh

Điểm yếu

Nguy cơ

Cơ hội

Bước tiếp theo?

Tư vấn chuyên gia - doanh nghiệp

Được chuyên gia SPIN tư vấn. Gửi kết quả cho chuyên gia hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thư viện

Đọc thêm những tài liệu được gợi ý trong từng công cụ để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Biểu mẫu Thực hiện

Cùng với chuyên gia áp dụng các bước triển khai SPIN sau khi ứng dụng công cụ trực tuyến.

Các bên liên quan

Thảo luận kết quả với đồng nghiệp và các bên liên quan.

Giá trị gia tăng

Hãy nghĩ về các giá trị gia tăng của việc áp dụng những kết quả thu được để nâng cao hình ảnh hay doanh thu.

X
Loading