Bước 1 − Sản phẩm mới dành cho thị trường nào?

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Phân khúc thị trường
 • Phát triển sản phẩm mới
 • Thiết kế lại
 • Danh mục sản phẩm.

Kết quả của bước này

Bạn muốn biết sản phẩm của mình được tiêu thụ trong phân khúc thị trường nào?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ điều tra các phân khúc thị trường hiện tại.

Ví dụ

Một số sản phẩm của tôi đã được sử dụng ngoài vườn.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy trả lời câu hỏi đầu tiên về mục đích của bạn trong việc thiết kế sản phẩm (trong mục A)
 • 2 Kể tên ít nhất 2 sản phẩm trong danh mục sản phẩm của công ty bạn (trong mục B)
 • 3 Hãy mô tả các phương pháp sản xuất dùng để phát triển mỗi sản phẩm (B)
 • 4 Hãy mô tả các loại nhóm sản phẩm (phân khúc thị trường) của mỗi sản phẩm (B)
 • 5 Hãy mô tả hoạt động trong đó sử dụng sản phẩm (B).
 • 6 Hãy kiểm tra một sản phẩm mà bạn muốn tập trung vào trong quá trình phát triển sản phẩm mới (B).

Phần II: Bước điền thông tin

A

B

Mẹo! Hãy chọn một trong số các sản phẩm trong danh mục sản phẩm hiện có của bạn
1. Bạn bán loại sản phẩm nào? Ví dụ: ghế mây, lọ gốm 2. Sử dụng phương pháp sản xuất nào? Ví dụ: cưa, sơn mài 3. Sản phẩm thuộc nhóm nào? Ví dụ: ngoại thất, gốm quốc tế 4. Sản phẩm được sử dụng trong hoạt động nào? Ví dụ: ăn tối, đựng hoa Theo đuổi?

Bước 2 − Để xác định nhu cầu khách hàng

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Nhóm khách hàng đích
 • Hoạt động
 • Hành động/các bước phụ
 • Yêu cầu

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn tìm hiểu yêu cầu thực sự của khách hàng trong một hoạt động nhất định?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ mô tả các bước phụ của khách hàng khi thực hiện một hoạt động cụ thể để xác định các yêu cầu sản phẩm tiềm năng

Ví dụ

Để làm salad tôi cần một con dao và thứ gì đó để làm sạch con dao

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Trong mục A hãy liệt kê ít nhất một nhóm khách hàng đích cho hoạt động/phân khúc thị trường của bạn
 • 2 Hãy mô tả các yêu cầu của khách hàng khi thực hiện các hành động phụ đó (trong mục B).
 • 3 Hãy mô tả 4 hành động thực hiện trong hoạt động cụ thể (trong mục B).
 • 4 Hãy mô tả các sản phẩm khác được sử dụng trong các hành động phụ đó (trong mục B).

Phần II: Bước điền thông tin

A

Mẹo! Hãy cân nhắc các bước hành động khác nhau cho hoạt động của bạn. Liên hệ với yêu cầu của khách hàng và các sản phẩm mới cho công ty mình.
Ví dụ: ông bà, nhà hàng

B

Có các loại hành động chính nào trong quá trình sử dụng sản phẩm?

Hành động 1 Hành động 2 Hành động 3 Hành động 4
Bước
Bạn có thể mô tả các bước phụ nào?
e.g. put chair outside e.g. sit on chair e.g. have dinner e.g. sit with friend
Yêu cầu
Người dùng cần gì?
Ví dụ: xếp chồng được Ví dụ: thoải mái Ví dụ: môi trường ấm áp Ví dụ: nhiều ghế hơn
Ví dụ: xếp chồng được Ví dụ: thoải mái Ví dụ: môi trường ấm áp Ví dụ: nhiều ghế hơn
Sản phẩm
Sản phẩm nào được sử dụng?
Ví dụ: ghế xếp chồng được Ví dụ: gối Ví dụ: nến Ví dụ: ghế dài
Ví dụ: ghế xếp chồng được Ví dụ: gối Ví dụ: nến Ví dụ: ghế dài

Bước 3 − Lựa chọn sản phẩm mới để phát triển

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Đề xuất giá trị
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Thị trường sản phẩm

Kết quả của bước này

Tại sao phải tái tạo lại chu trình? Đôi khi thông tin về đối thủ cạnh tranh có giá trị trong việc phát triển sản phẩm mới.

Bạn cần làm gì?

Chúng ta đang xác định vị thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong thị trường sản phẩm mới

Ví dụ

Tôi chọn cả đối thủ cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Chọn một trong số các sản phẩm mới đã nhắc tới ở trên để thiết kế (trong mục A).
 • 2 Hãy liệt kê ít nhất 3 công ty trong nước cùng sản xuất một loại sản phẩm (trong mục B).
 • 3 Hãy mô tả các đặc điểm của sản phẩm cạnh tranh (trong mục B).
 • 4 Hãy tải lên một hình ảnh về sản phẩm đó (trong mục B).
 • 5 Hãy so sánh với năng lực của đối thủ cạnh tranh (trong mục B).

Phần II: Bước điền thông tin

A

Mẹo! Hãy cân nhắc các bước hành động khác nhau cho hoạt động của bạn. Liên hệ với yêu cầu của khách hàng và các sản phẩm mới cho công ty mình.

B

Mẹo! Hãy liệt kê 3 đối thủ cạnh tranh sản xuất cùng loại sản phẩm giống bạn (tốt hơn là một công ty có thương hiệu mạnh).
Đối thủ cạnh tranh #1
Ví dụ: Ngọc Động
Ví dụ: lọ gốm, thiết kế châu Á

Đối thủ cạnh tranh #2
Ví dụ: Ngọc Động
Ví dụ: lọ gốm, thiết kế châu Á

Đối thủ cạnh tranh #3
Ví dụ: Ngọc Động
Ví dụ: lọ gốm, thiết kế châu Á

Bước 4 − Đặc điểm sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Lợi nhuận
 • Con người
 • Hành tinh
 • Các khía cạnh/Đặc điểm

Kết quả của bước này

Tổng quan rõ ràng về tất cả các khía cạnh tích cực (người tiêu dùng, doanh nghiệp, sự bền vững)

Bạn cần làm gì?

Chúng ta đang nêu bật các khía cạnh/đặc điểm tích cực của sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh

Ví dụ

Bao gồm cả các khía cạnh về trải nghiệm của người sử dụng và các khía cạnh về chức năng.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy trả lời các câu hỏi trong mục A.
 • 2 Hãy nêu tên các khía cạnh liên quan đến lợi ích cho khách hàng (con người) trong mục B.
 • 3 Hãy nêu tên các khía cạnh liên quan đến lợi ích cho doanh nghiệp (lợi nhuận) trong mục B.
 • 4 Hãy nêu tên các khía cạnh liên quan đến lợi ích cho sự phát triển bền vững (hành tinh) trong mục B.

Phần II: Bước điền thông tin

A

 

B

Mẹo! Hãy cố liệt kê các loại khía cạnh thực sự giúp phân biệt một sản phẩm nhất định với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Điền mỗi khía cạnh vào môt dòng riêng.
Khía cạnh độc đáo liên quan tới...
Người tiêu dùng
Thẩm mỹ/thiết kế Ví dụ: cổ điển Ví dụ: hiện đại Ví dụ: truyền thống
Sử dụng Ví dụ: thoải mái Ví dụ: thực dụng Ví dụ: thiết kế
Cảm nhận của người sử dụng ví dụ: hạnh phúc Ví dụ: kinh doanh Ví dụ: gợi cảm
Công ty
Đặc điểm sản xuất Ví dụ: nén Ví dụ: hai vật liệu Ví dụ: dễ lắp ráp
Bền vững
Sử dụng vật liệu Ví dụ: tre Ví dụ: một vật liệu Ví dụ: nén

Bước 5 − Thiếu hụt ở sản phẩm mới của bạn

 • Phân khúc thị trường
 • Sản phẩm mới
 • Tiêu chuẩn
 • Tóm tắt thiết kế

Kết quả của bước này

Bạn luôn muốn biết phân khúc thị trường nào chưa được khám phá hoặc vẫn còn bỏ trống?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta đang tìm kiếm các phân khúc thị trường phù hợp với sản phẩm mới.

Ví dụ

Việc này giúp tôi có cái nhìn tổng quan chi tiết về vị thế của các đối thủ cạnh tranh

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy lựa chọn kết hợp các khía cạnh cho từng ma trân trong mục A, B và C.
 • 2 Hãy xác định vị thế của từng đối thủ cạnh tranh trong mục A, B và C.
 • 3 Hãy lựa chọn vị thế cạnh tranh mà bạn muốn cho sản phẩm của bạn trong từng sơ đồ (A, B, C).

Phần II: Bước điền thông tin

Mẹo! Hãy chọn các khía cạnh thực sự có ích cho thị trường so với các đối thủ cạnh tranh. Xem kết quả trực tiếp dưới đây và tìm kiếm các lỗ hổng thích hợp cho doanh nghiệp của bạn. Liệu có đủ khách hàng mua hàng trong mỗi khoảng đó?
Khía cạnh Mục tiêu của bạn là gì? (thiếu hụt)
A
Trục X
Trục Y
B
Trục X
Trục Y
C
Trục X
Trục Y

Kết quả trực tiếp

Tất cả các ma trận kể trên đều được hiển thị tại đây. Hãy kiểm tra vị thế đã chọn trong phần này. Tìm kiếm đặc điểm riêng biệt.
Công ty bạn

Bước 6 − Tóm tắt thiết kế cho sản phẩm mới

 • Tiêu chuẩn
 • Tóm tắt thiết kế
 • Cảm nhận về sản phẩm
 • Điều kiện làm việc
 • Phong cách

Kết quả của bước này

Bạn muốn xây dựng một tài liệu chi tiết làm cơ sở cho việc thiết kế sản phẩm mới?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta đang tìm kiếm các phân khúc thị trường phù hợp với sản phẩm mới.

Ví dụ

Đây là một khởi đầu tuyệt vời để xây dựng các tiêu chí cơ bản cho bản tóm tắt thiết kế.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy trả lời các câu hỏi liên quan tới thiết kế trong mục A.
 • 2 Hãy mô tả tất cả các khía cạnh liên quan tới tóm tắt thiết kế càng chính xác càng tốt (trong mục B).

Phần II: Bước điền thông tin

A

B

Mẹo! Hãy tưởng tượng bạn đang thiết kế sản phẩm mới, bạn muốn tích hợp các khía cạnh nào trong đó? Hãy lấy các bước trước làm cảm hứng.
Ví dụ: gia đình
Ví dụ: xếp chồng được, rẻ, chất lượng
Ví dụ: con người
ví dụ: hạnh phúc
Ví dụ: tay, chiều cao đứng
Ví dụ: hiện đại
Ví dụ: tre sơn
Ví dụ: cắt, sấy, sơn
Ví dụ: ngồi, nâng sản phẩm, đẩy
Ví dụ: sáng

Kết quả trực tiếp

Hiệu suất
Xây dựng
Ý nghĩa
Tương tác
Thẩm mỹ

Bước tiếp theo?

Tư vấn chuyên gia - doanh nghiệp

Được chuyên gia SPIN tư vấn. Gửi kết quả cho chuyên gia hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thư viện

Đọc thêm những tài liệu được gợi ý trong từng công cụ để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Biểu mẫu Thực hiện

Cùng với chuyên gia áp dụng các bước triển khai SPIN sau khi ứng dụng công cụ trực tuyến.

Các bên liên quan

Thảo luận kết quả với đồng nghiệp và các bên liên quan.

Giá trị gia tăng

Hãy nghĩ về các giá trị gia tăng của việc áp dụng những kết quả thu được để nâng cao hình ảnh hay doanh thu.

X
Loading