Bước 1 − Mô tả tính độc đáo của sản phẩm

Describe unique aspects of your offer

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Đặc trưng
 • Tính từ
 • Thái độ kinh doanh

Kết quả của bước này

Công ty bạn là duy nhất, nhưng liệu bạn có thể cho các khách hàng thấy được điều này?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ tạo ra một danh sách các khía cạnh tích cực tạo nên sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

Ví dụ

Khách hàng mua sản phẩm của tôi vì tôi tạo ra sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu và

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Trả lời các câu hỏi (mục A) về sản phẩm công ty bạn cung cấp cho khách hàng
 • 2 Hãy mô tả nguyên liệu công ty bạn dùng trong khâu sản xuất ở mục A
 • 3 Hãy mô tả khía cạnh (B) của sản phẩm mà khách hàng đánh giá cao
 • 4 Hãy mô tả khía cạnh (B) của thái độ kinh doanh mà khách hàng đánh giá cao

Phần II: Bước điền thông tin

A

B

Mẹo! Hãy cố gắng kết hợp 1 tính từ với 1 danh từ, xem định nghĩa để thêm ví dụ và hiểu sau hơn.
Khía cạnh sản phẩm khách hàng của tôi đánh giá cao:
Khía cạnh của sản phẩm khách hàng đánh giá cao:
VD: màu sáng, kết hợp mây/tre
VD: độ minh bạch, chuyên môn về đồ gốm
VD: ghế có thể chịu được nước mưa
VD: phản hồi trong vòng 1 ngày, lắng nghe khách hàng
VD: sản phẩm có 2 tông màu, rẻ
VD: minh bạch, giá cả tốt

Bước 2 − Bạn coi trọng điều gì?

What do you treasure?

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Các bên liên quan
 • Sứ mệnh
 • Tầm nhìn

Kết quả của bước này

Luôn muốn biết những gì bạn thực sự đang làm và những gì bạn muốn làm?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta đang cố gắng mô tả các giá trị quan trọng đối với danh tính của công ty.

Ví dụ

Tôi thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy chọn 1 trong 2 phương án trong mục A về trọng tâm (hiện tại) của bạn
 • 2 Hãy chọn 1 trong 2 phương án trong mục A về trọng tâm trong tương lai của bạn
 • 3 Hãy cố gắng xây dựng một số giá trị/niềm tin của bạn đối với doanh nghiệp (B)

Phần II: Bước điền thông tin

A

B

ví dụ lương phải chăng , sự tham gia của dân địa phương
ví dụ tái chế tre nứa
ví dụ minh bạch, chân thật
ví dụ: ưa thích, dễ sử dụng
Cả chú trọng hiện tại và tương lai đều được hiển thị trong bánh xe mạng nhện này. Trong bước tiếp theo bạn sẽ học làm thế nào để giảm khoảng cách.

Kết quả trực tiếp

Hiện tại

Quốc tế Chức năng Bền vững Rẻ Dài hạn Hiện đại Trong nước Thiết kế Lợi nhuận cao Chất lượng Thời vụ Truyền thống

Tương lai

Quốc tế Chức năng Bền vững Rẻ Dài hạn Hiện đại Trong nước Thiết kế Lợi nhuận cao Chất lượng Thời vụ Truyền thống

Bước 3 − Xây dựng sứ mệnh

Formulating mission statement

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Hướng dẫn

Kết quả của bước này

Luôn muốn có một câu mô tả mục đích kinh doanh của bạn?

Bạn cần làm gì?

Dựa trên các hiểu biết trước đây chúng ta sẽ tạo ra một tuyên bố nhiệm vụ.

Ví dụ

Chúng tôi muốn thỏa mãn các khách hàng bằng cách sản xuất thủ công mỹ nghệ chất lượng cao (mục đích) bằng

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy điền các sản phẩm hoặc dịch vụ chính mà bạn cung cấp cho khách hàng vào mục B.
 • 2 Hãy điền ít nhất 2 giá trị hoặc niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp
 • 3 Hãy mô tả các nguồn tài nguyên (B) bạn sẽ sử dụng để thực hiện lời hứa với khách hàng.
 • 4 Hãy thảo luận về sứ mệnh mà bạn mới xây dựng với đồng nghiệp và khách hàng để đánh giá.

Phần II: Bước điền thông tin

A

B

Mẹo! Xin vui lòng xác định /thay đổi từ được sử dụng dưới đây để thành lập một tuyên bố nhiệm vụ phù hợp cho công ty bạn. Hãy xem lại các bước trước để lấy cảm hứng và sử dụng mỗi từ một dòng riêng.
Chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng... Hoạt động của chúng tôi được hướng dẫn bởi những niềm tin/giá trị (thông qua...) Chúng tôi có thể đạt được qua các khả năng sau...
Ví dụ các sản phẩm một phần làm bằng tay như bình và bộ đồ ăn Ví dụ các giá trị truyền thống và lịch sử văn hóa của ông cha Ví dụ sản xuất các sản phẩm bằng tay với sự độc đáo từ kết quả của kĩ năng của con người và nét văn hóa và tinh thần Việt nam
Dựa trên các khía cạnh trên nhiệm vụ tuyên bố đã được thành lập. Tuyên bố này mô tả danh tính của công ty bạn.

Kết quả trực tiếp

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển thông qua nhờ sử dụng

Bước 4 − Khía cạnh nào có thể được cải thiện?

Khía cạnh nào có thể được cải thiện?

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Nút thắt cổ chai
 • Danh mục sản phẩm.
 • Năng lực

Kết quả của bước này

Luôn muốn biết liệu tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp bạn có thực sự tương đồng với cách bạn đang sản xuất và kinh doanh?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ xác định những khía cạnh nào của doanh nghiệp cần được cải thiện để đồng bộ với sứ mệnh.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về nhóm sản phẩm. Một nhóm thống nhất các sản phẩm dựa trên

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy đọc lại tuyên bố về sứ mệnh của bạn và đặt nó vào tình hình doanh nghiệp hiện tại.
 • 2 Hãy trả lời các câu hỏi được đưa ra và xác định xem việc cải thiện có cần thiết không.
 • 3 Với mỗi câu hỏi hãy nghĩ về một khía cạnh có thể cải thiện.

Phần II: Bước điền thông tin

A

Mẹo! Hãy xem lại sứ mệnh. Doanh nghiệp của bạn có thực hiện đúng lời hứa với khách hàng hay không?
Có/Không Tại sao không? Đâu là khâu thắt cổ chai?
Các sản phẩm trong hồ sơ có thống nhất với sứ mệnh?
Bạn có đem đến chất lượng và/hoặc thiết kế mong muốn?
Khách hàng có biết niềm tin doanh nghiệp được đặt vào đâu không?
Nhân viên của bạn có tin theo niềm tin đó không?
Bạn có những công cụ sản xuất tốt không?
Bạn có những phương pháp sản xuất phù hợp không?
Tuyên bố về sứ mệnh có thể được xem xét lại để kiểm tra tính tương đồng của nó với khâu sản xuất và kinh doanh. Liệu có khâu thắt cổ chai nào không?

Kết quả trực tiếp

Bước 5 − Kế hoạch hành động để cải thiện

Action plan to improve business

Định nghĩa

giải thích từ ngữ

 • Các lớp tổ chức
 • Bản đồ

Kết quả của bước này

Làm thế nào và khi nào phải đối phó với khâu thắt cổ chai?

Bạn cần làm gì?

Chúng ta sẽ suy nghĩ về những giải pháp triển vọng cho từng khâu thắt cổ chai.

Ví dụ

Để tăng chất lượng lớp sơn, giám đốc cần đầu tư vào loại chổi sơn mới

Phần I: Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền thông tin
 • 1 Hãy mô tả một giải pháp quản lý để loại bỏ khâu thắt cổ chai nêu ở mục A
 • 2 Hãy mô tả một giải pháp sản xuất để loại bỏ khâu thắt cổ chai nêu ở mục A
 • 3 Với mỗi giải pháp hãy chỉ ra thời gian cần thiết để thực hiện
 • 4 Với mỗi giải pháp hãy chỉ ra chi phí cần thiết để thực hiện

Phần II: Bước điền thông tin

A

Mẹo! Hãy nghĩ đến những giải pháp nằm trong phạm vi bạn có thể giải quyết.
Ví dụ: chổi sơn mới Ví dụ: hai lớp sơn
Ví dụ: chổi sơn mới Ví dụ: hai lớp sơn
Ví dụ: chổi sơn mới Ví dụ: hai lớp sơn
Ví dụ: chổi sơn mới Ví dụ: hai lớp sơn
Ví dụ: chổi sơn mới Ví dụ: hai lớp sơn
Ví dụ: chổi sơn mới Ví dụ: hai lớp sơn
1 2 3 4 5 6
Bản đồ mô tả sự ưu tiên các hoạt động khác nhau để cải thiện tình hình hiện tại trong mối quan hệ giữa chi phí và thời gian để hoàn thiện hành động.

Kết quả trực tiếp

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Thời gian
Chi phí

Bước tiếp theo?

Tư vấn chuyên gia - doanh nghiệp

Được chuyên gia SPIN tư vấn. Gửi kết quả cho chuyên gia hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thư viện

Đọc thêm những tài liệu được gợi ý trong từng công cụ để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Biểu mẫu Thực hiện

Cùng với chuyên gia áp dụng các bước triển khai SPIN sau khi ứng dụng công cụ trực tuyến.

Các bên liên quan

Thảo luận kết quả với đồng nghiệp và các bên liên quan.

Giá trị gia tăng

Hãy nghĩ về các giá trị gia tăng của việc áp dụng những kết quả thu được để nâng cao hình ảnh hay doanh thu.

X
Loading