Phản hồi

Thiết kế lại sản phẩm

Công cụ để tối ưu hóa sản phẩm bạn đang có!

Bạn muốn biết cách cải thiện hiệu suất chi phí cho sản phẩm đã chọn? Bạn muốn thiết kế cân nhắc tới tác động lâu dài? Công cụ này nhằm phân tích vòng đời sản phẩm hiện tại và dựa trên tác động của các bước khác nhau, với tiềm năng cải tiến nổi bật. Các bước này cuối cùng sẽ đem lại một mức độ thỏa mãn cao hơn cho nhân viên của bạn và cải thiện các vấn đề thời gian sản xuất và vật liệu sử dụng. Hãy bắt đầu vẽ sơ đồ vòng đời sản phẩm, thiết kế lại và phát triển ngay bây giờ!

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Có ít rủi ro và không cần đầu tư nhiều
  • 2 Thiết kế lại D4S có thể chuẩn bị cho một doanh nghiệp và bộ sản phẩm của doanh nghiệp đó đáp ứng các yêu cầu về pháp lý sắp tới.
  • 3 Thiết kế lại D4S có thể đóng góp cho hiệu suất kinh tế (giảm chi phí) của một doanh nghiệp.
  • 4 Trọng tâm của Thiết kế lại D4S là một sản phẩm đã có, do đó thị trường và các điều kiện sản xuất đã biết trước.
  • 5 Tối ưu hóa sản phẩm hiện có theo yêu cầu sắp tới của khách hàng.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạn

Việt Quang

Việt Quang là một công ty gia đình nhỏ với các nghệ nhân tài năng có kỹ năng truyền thông mà ít người có được. Quy trình sản xuất của Việt Quang hiện nay đang lãng phí nhiều vật liệu thừa, không những gây ô nhiễm môi trường mà còn chính là tổn thất về mặt kinh tế. Công cụ Thiết kế lại sản phẩm D4S đã được áp dụng để biến chất thải này thành vật liệu có giá trị thương mại mà vẫn tận dụng được những kỹ năng truyền thống của nghệ nhân.

Công ty có rất nhiều sản phẩm độc đáo trong danh mục, ví dụ đèn nội thất, túi, và giỏ. Sản phẩm của họ được bán rất tốt và hầu như không thiếu đơn đặt hàng. Tuy nhiên, Việt Quang không thể mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng những đơn hàng lớn hơn.

Sản phẩm của Việt Quang đã được thiết kế lại để thuận tiện hơn cho việc thuê các hộ gia đình xung quanh gia công các hợp phần của sản phẩm. Việc này đã tạo ra các việc làm mùa vụ cho phụ nữ địa phương.

Sau khi áp dụng, 10 sản phẩm đã được sản xuất từ 25 thiết kế và triển lãm ở Hội chợ Life Style 2011.

Tài liệu liên quan

X
Loading