Phản hồi

Sản xuất sạch hơn

Công cụ tự đánh giá tiềm năng doanh nghiệp
trong việc áp dụng Sản xuất Sạch hơn!

Bạn luôn muốn biết làm thế nào để giảm chất thải tại nguồn? Bạn có muốn giảm thiểu chi phí và đồng thời nâng cao chất lượng môi trường, giảm chi phí xử lý môi trường cho doanh nghiệp? Công cụ này hỗ trợ bạn nắm được tình hình tiêu thụ nguyên vật liệu hiện tại và so sánh nó với định mức ngành để từ đó xác định khoảng thiếu hụt & các giải pháp cần thực hiện. Hãy bắt đầu từ những con số!

Hiện tại công cụ này chỉ hỗ trợ cho các ngành: Giấy, Thuộc da, Dệt, Luyện thép, Xi măng, Bia.

Bắt đầu

4 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Tính toán lượng nguyên vật liệu tiêu thụ của doanh nghiệp
  • 2 Xác định khoảng cách giữa tiêu thụ của doanh nghiệp và mức tối ưu
  • 3 Xác định các cơ hội SXSH mà doanh nghiệp có thể áp dụng
  • 4 Xây dựng kế hoạch hành động sơ bộ

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạn

Suối Giàng

Hợp tác xã Suối Giàng (Nghĩa Lộ, Yên Bái) sản xuất các sản phẩm hoàn thiện từ chè xanh. Hợp tác xã có nhiều đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng của sống của người dân tộc H'mong, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa địa phương. Chè xanh Suối Giàng có thể lớn tự nhiên mà không cần bất kỳ loại phân bón hóa chất nào.

Bên cạnh công cụ về tầm nhìn và sứ mệnh, chuyên gia tư vấn còn hỗ trợ HTX sử dụng công cụ thương hiệu để đưa ra một kế hoạch chiến lược 5 năm cho HTX nhằm giúp xây dựng một thương hiệu chính thức cho sản phẩm chè cũng như một mạng lưới đối tác và khách hàng cho doanh nghiệp.

Kế hoạch 5 năm:

Lĩnh vực:

- Phát triển bền vững

- Cạnh tranh đúng đắn, quan hệ tốt, đảm bảo, không ảnh hưởng môi trường

- Phát triển theo chiều sâu, ví dụ tập trung vào công nghệ, marketing và thương hiệu

- Xây dựng các tiêu chuẩn về an toàn và điều kiện vệ sinh

- Phát triển diện tích trồng chè

- Có thêm các dự án hỗ trợ xây dựng năng lực ngành

Khách hàng (nhu cầu, yếu tố dân số):

- Yêu cầu cao về vị & bao bì

- Câu lạc bộ khách hàng

- Nhu cầu cao về sự da dạng sản phẩm

 Sản phẩm:

Quá trình sản xuất chè phải tiêu thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn,

- Sản phẩm phải có tính kiến thức & truyền thống

- Bao bì đẹp & phù hợp với nhu cầu khách hàng

- Có chất lượng và an toàn

- Dễ sử dụng

Chính trị:

Nâng cai vai trò của chè trong nền kinh tế quốc gia thông qua việc hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất và kiểm soát cạnh tranh.

X
Loading