Phản hồi

Phát triển thương hiệu

Công cụ biến doanh nghiệp thành thương hiệu

Ngày nay một công ty không chỉ đơn thuần là nhà sản xuất nữa, mà cần có một “danh tính”  riêng biệt. Một danh tính với các đặc điểm có tính con người để thể hiện với khách hàng và tổ chức của bạn cách bạn kinh doanh và họ có thể kỳ vọng những gì. Thương hiệu làm tăng giá trị sản phẩm của bạn mà không cần phải đầu tư nhiều vào dây chuyền sản xuất hay nâng cao năng lực cho nhân viên. Thương hiệu kích thích sự tưởng tượng của khách hàng thay vì chỉ cho thấy các khía cạnh vật lý của sản phẩm. Và hãy nhớ rằng, có gì mạnh hơn ý nghĩ?

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Tạo ra những tính chất đặc biệt mang tính trải nghiệm bên cách tính chất vật liệu của sản phẩm.
  • 2 Tạo ra một câu chuyện cho doanh nghiệp, định vị sự tưởng tượng của khách hàng.
  • 3 Không chỉ là nhà sản xuất, xây dựng thương hiệu là cách mới để kinh doanh.
  • 4 Điểm yếu của khách hàng nằm ở yếu tố con người và yếu tố con người được tiếp cận thông qua thương hiệu của doanh nghiệp.
  • 5 Rất hữu ích khi phát triển các tài liệu quảng cáo hoặc đối thoại về doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạn

Suối Giàng

Hợp tác xã Suối Giàng (Nghĩa Lộ, Yên Bái) sản xuất các sản phẩm hoàn thiện từ chè xanh. Hợp tác xã có nhiều đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng của sống của người dân tộc H'mong, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa địa phương. Chè xanh Suối Giàng có thể lớn tự nhiên mà không cần bất kỳ loại phân bón hóa chất nào.

Bên cạnh công cụ về tầm nhìn và sứ mệnh, chuyên gia tư vấn còn hỗ trợ HTX sử dụng công cụ thương hiệu để đưa ra một kế hoạch chiến lược 5 năm cho HTX nhằm giúp xây dựng một thương hiệu chính thức cho sản phẩm chè cũng như một mạng lưới đối tác và khách hàng cho doanh nghiệp.

Kế hoạch 5 năm:

Lĩnh vực:

- Phát triển bền vững

- Cạnh tranh đúng đắn, quan hệ tốt, đảm bảo, không ảnh hưởng môi trường

- Phát triển theo chiều sâu, ví dụ tập trung vào công nghệ, marketing và thương hiệu

- Xây dựng các tiêu chuẩn về an toàn và điều kiện vệ sinh

- Phát triển diện tích trồng chè

- Có thêm các dự án hỗ trợ xây dựng năng lực ngành

Khách hàng (nhu cầu, yếu tố dân số):

- Yêu cầu cao về vị & bao bì

- Câu lạc bộ khách hàng

- Nhu cầu cao về sự da dạng sản phẩm

 Sản phẩm:

Quá trình sản xuất chè phải tiêu thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn,

- Sản phẩm phải có tính kiến thức & truyền thống

- Bao bì đẹp & phù hợp với nhu cầu khách hàng

- Có chất lượng và an toàn

- Dễ sử dụng

Chính trị:

Nâng cai vai trò của chè trong nền kinh tế quốc gia thông qua việc hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất và kiểm soát cạnh tranh.

Tài liệu liên quan

X
Loading