Phản hồi

Đánh giá sản phẩm

Công cụ giúp xác định sản phẩm nào cần cải thiện

Đã từ lâu muốn biết sản phẩm gì tạo lợi nhuận và sản phẩm gì không tạo lợi nhuận trong bộ sản phẩm của bạn? Bạn có muốn biết những công cụ nào của SPIN sử dụng cho từng sản phẩm cụ thể? Hãy tìm hiểu cách tạo ra hạng mục sản phẩm cân bằng lành mạnh và đưa ra kế hoạch hành động để cải thiện. Công cụ này hỗ trợ bạn từng bước một trong việc phân tích và phân loại bộ sản phẩm hiện tại và chỉ ra cách làm thế nào để làm các sản phẩm của bạn tốt hơn nữa với các công cụ hỗ trợ khác của SPIN. 

Bắt đầu

5 lý do bạn nên sử dụng công cụ này

  • 1 Cấu trúc tạo ra bởi công cụ rất lý tưởng cho việc sử dụng để sắp xếp sản phẩm trong các tài liệu quảng cáo và/ hoặc trên các trang web.
  • 2 Giúp tránh đầu tư vào các sản phẩm mà không làm tăng hiệu quả kinh doanh.
  • 3 Hướng dẫn trong các quyết định chiến lược liên quan đến danh mục sản phẩm của bạn.
  • 4 Nhắc bạn về sự độc đáo của danh mục sản phẩm của mình.
  • 5 Giúp chỉ ra cụm sản phẩm nào tạo ra doanh thu cho bạn.

Ví dụ thực tế

Kết quả của bạn

Tre Xứ Thanh

Công ty Tre Xứ Thanh (Thanh Hóa) được thành lập năm 2010 dưới sự lãnh đạo của ông Chu Văn Sáu. Công ty là thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Luồng ở Quan Hóa, Thanh Hóa. Công ty có 10 nhân viên, trong đó 80% là đàn ông.

Dưới sự giám sát và hỗ trợ của chuyên gia tư vấn SPIN, danh mục sản phẩm của doanh nghiệp đã được phân tích bằng công cụ Đánh giá sản phẩm. Sản phẩm của Tre Xứ Thanh (TxT) gồm 2 nhóm: nội thất bằng tre và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Sản phẩm chính của nhóm nội thất bằng tre là nội thất và nhà (hoàn chỉnh) làm từ luồng và phoi tre (bán cho khách hàng như nguyên liệu thô). Đây là lĩnh vực chính của TxT từ khi thành lập và được con là "con bò sữa" (cash cow) vì tạo ra doanh thu và đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp hiện tại.

Mặt khác, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là kết quả của một chu trình khép kín ứng dụng nhiều kỹ thuật không chất thải xuất phát từ ý tưởng sử dụng hết các chất thải, đặc biệt là chất thải từ quá trình sản xuất tre. Những sản phẩm này không cho doanh thu cao, nhưng nếu có đầu tư đủ và dài hạn, chúng có thể trở thành sản phẩm bán chạy nhất của TxT trong tương lai gần. Do vậy đây được coi là nhóm "ngôi sao" (star). TxT đã quyết định theo đuổi cả 2 nhóm, với trọng tâm dành cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Công ty cũng đã lựa chọn chiến lược phù hợp để phát triển 2 nhóm: phát triển sản phẩm mới cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và SXSH cho nội thất bằng tre. Những thay đổi này đã giúp doanh nghiệp thành công.

X
Loading